Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu

Publikációs műfajok, állandó rovatok

Az Oktatás-Informatika folyóiratban a különböző publikációs műfajok egyszerre, egymással párhuzamosan jelennek meg. A folyóirat célja, hogy a kutatóknak, fejlesztőknek, a szolgáltatás területén dolgozóknak, vagy a hétköznapok jó gyakorlatait ismerőknek egyaránt lehetőséget adjon a bemutatkozásra, a kutatási eredmények, szakmai teljesítmények ismertetésére. Az egyes publikációs műfajok rovatok szerint külön jelennek meg. Az Oktatás-Informatika folyóiratra nem jellemző a tematikus számok közlése, egy-egy szám általában különböző területekre fókuszál. A folyóirat szerkesztési irányelveit tükröző állandó rovatok a következők:

Tanulmányok

Ebben a rovatban a tudományos kutatási eredmények közlése valósul meg. A folyóirat szívesen fogad empirikus és elméleti kutatásokat egyaránt. A tudományos közleményekkel szemben támasztott általános követelmények az irányadók. A folyóirat ebben a rovatban csak máshol meg nem jelent írásokat közöl magyar vagy angol nyelven.

Jó gyakorlatok, műhely

Ebben a rovatban a hétköznapok kiemelt figyelmet érdemlő jó gyakorlatainak a bemutatására biztosítunk lehetőséget. Az itt megjelenő írások esettanulmány jelleggel ismertetnek olyan innovatív, kreatív megoldásokat, amelyek akár mások számára is követendő példaként jelenhetnek meg. A jó gyakorlatok leírása származhat a leírt eset szereplőitől, vagy akár független szakértőtől, külső elemzőtől is. Ebben a rovatban magyar nyelvű írások jelenhetnek meg.

Szemle

Ez a rovat ad helyet a tudományos kutatások kidolgozottságát és módszertani megalapozottságát fel nem vállaló írásoknak, amelyek egy-egy terület vagy problémakör szakmai összefoglalóját, összegzését, továbbgondolását ismertetik. A publikációs stílus, belső szerkezeti elemek a konferenciákon ismert referátum stílushoz igazodnak. A rovat magyar nyelvű írásokat tartalmaz.

Recenzió

Ebben a rovatban olyan hazai és külföldi monográfiákat, tanulmányköteteteket mutatnak be a szerzők, amelyek egy-egy területen kiemelkedő jelentőségűek és várhatóan a kutatásokra és a fejlesztésekre is nagy hatást gyakorolnak. A recenziók jelentős része az írásmű tényszerű, összefoglaló ismertetése, de helyet kap a szerző, vagy az általa képviselt irányzat, műhely bemutatása, és a recenzió írójának kritikai észrevételei, javaslatai.

Vélemény

Ebben a rovatban az oktatás-informatika területéhez kapcsolódó általános pedagógiai, módszertani kérdésekről jelentetünk meg olyan írásokat, amelyek nem a szakterületen dolgozó, hanem a területtől részben, vagy teljesen független oktatók, kutatók látásmódját, személyes véleményét tükrözik. Ez a rovat az oktatás-informatika “külső tükre”, amely megmutatja, hogy a minket foglalkoztató kérdésekről más területek kiemelkedő szakértői hogyan vélekednek. Ebben a rovatban magyar nyelvű írásokat publikálunk.

Riport

Ez a rovat biztosít lehetőséget egy-egy kiemelkedő kutató, vagy szakértő, a hétköznapok gyakorlatában dolgozó kolléga, illetve kiemelt fejlesztés, vagy kutatás bemutatására. A riport készítői az adott terület szakértői. Ebben a rovatban magyar nyelven jelennek meg írások.


Megosztás:
  • Print
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • PDF
  • RSS

RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET