Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu


Kovács Ilma: Esettanulmány a tanulás új módjáról 2011-ben

„II. éves andragógia szakos (levelező tagozatos) hallgatók csoportja “Információs társadalom és andragógia” címmel konnektivista oktatási módszerekre épülő kísérleti kurzust indít.” Ezt a szokatlan – tanulásra mozgósító – felhívást 2011. április végén pillantottam meg az interneten, egy csoportblogon. A jelzett egyetemi kurzus kezdetéhez viszonyítva – én magam mint olvasó – csak későn csatlakoztam, mindazonáltal kellő időben ahhoz, hogy kutatóként követhessem az új tanulási módban tevékenykedők munkáját. Jelen tanulmányban tehát egy egyetemi hallgatói csoport gyakorlati tevékenységéről és a saját kutatómunkám...


Jáki László: Az információs társadalom és a pedagógia

Tisztelt Kollegák, Tisztelt Hallgatók! Rövid előadásom fő mondanivalója, hogy a XXI. század olyan kérdéseket vet fel a társadalomtudományok és ezen belül a pedagógia számára, melyek gyökeresen eltérnek mindazoktól a problémáktól, melyek az elmúlt évszázadokban vagy évezredekben felmerültek. Változás – a fejlődés szót nem szívesen használom, mert ez egy külön előadás témája lehetne – és az abból adódó feszültségek egyidősek az emberi társadalommal. A lényeges különbség az, hogy még korábban a változások egy-egy generáción belül alig éreztették hatásukat, addig a maiak egy generáción belül gyökeres változásokat okoznak....


Megújul a Sulinet Digitális Tudásbázis (Könczöl Tamással beszélget Lévai Dóra)

A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) 2004 szeptembere óta érhető el a webes felületen keresztül, az sdt.sulinet.hu címen. Az SDT elsődleges célja a műveltségi területek és szakmacsoportok ismeretanyagát felölelő elektronikus tananyag-adatbázis és az azt kezelő dinamikusan testreszabható keretrendszer létrehozása volt. A rendszer a pedagógusok és tanulók számára olyan tananyagokat, módszertani segédleteket és elemi tanulási egységeket kínál, melyeket az érdeklődők a mindennapi tanulási és tanítási folyamat során használhatnak fel. Az SDT fejlesztői jelenleg a tudásbázis megújításán dolgoznak, így arról kérdeztük Könczöl Tamást, az...


Következő »


RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET