Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu


Szabó Mónika – Virányi Anita: Tanítás és tanulás virtuális környezetben – beszámoló egy virtuális csoportfoglalkoz...

Jelen írásban a Second Life-ról mint oktatási környezetről és eszközről, az itt szerzett tapasztalatainkról szeretnénk esetleírás formájában (ön)reflektív beszámolót adni, egy próbaként meghirdetett hat hetes nyílt képzés tapasztalatait, tanulságait áttekintve. Elsőként röviden bemutatjuk a Second Life (SL) program adta virtuális teret, majd a képzés céljait, tartalmát vázoljuk fel, és ennek kontextusában részletesebben is bemutatjuk az egyik (tréning)foglalkozást, végül kitekintésként néhány általános tanulságról, továbblépési lehetőségről szeretnénk röviden szólni. Virtuális tér és oktatás  „De hát mit csináltok ti ott...


Habók Lilla: Second Life múzeumok és galériák

Egy múzeumi tárlat megtekintésére időt és pénzt kell szánnunk általános esetben. Befizethetünk még idegenvezetésre, vagy megvásárolhatjuk a kiállításvezető füzetet. Még több időt és még nagyobb összeget igényel, ha ezt a múzeumot egy másik országban, netán egy másik kontinensen szeretnénk megcsodálni. A Second Life (rövidítve: SL) nevű virtuális világ ezzel ellentétben lehetőséget nyújt például arra, hogy egy nap alatt egymás után több kontinens különböző kulturális emlékhelyét, múzeumi intézményét bejárjuk virtuális énünkkel, azaz avatarunkkal – a karosszékünkben ülve. Sőt, szinte nem is létezik olyan épülettípus vagy...


2011/3-4. English Summary

Adrienn Ujhelyi: Online groups inside and out. Online communities’ social psychological observation This paper is about the most important results of the author’s doctoral dissertation, based on several empiric research results. It discusses online groups in view of social psychological approach looking for similarities and differencies between online and offline groups. The study aims to explore the entitativity of different types of online groups (e.g. Facebookers, Youtube users, role players). Janos Olle: The interpretation of digital citizenship and it’s developing possibilities The author gives a review of international literature on the concepts of digital citizenship, digital...


Z. Karvalics László – Csatlós Márton – Gellérfi Gergő – Minkó Mihály: Infografika és oktatáskutatás

Miközben Magyarországon sokan elsőként szembesülnek avval, hogy az infografika erős kihívást jelent a pedagógusok és az oktatáskutatók számára, a diskurzus valójában már jó ideje folyik az érintettek szűk, érdeklődő közösségében. A Tanárblogon például már több cikk is született e témában. Az egyikben a műfajt népszerűsíti, és a téma fő gyűjtőoldalait mutatja be Prievara Tibor, egy másik infografikák készítésére buzdít, a Tableau adatmegjelenítő programra való hivatkozással, a szöveghez egy egyszerű, de az alapvető szempontokat felvonultató népszerűsítő poszterrel, melyet a szerző, Nádori Gergely készített, hogy a...


Bessenyei István – Szirbik Gabriella: Hálózatok, társas tudás, konnektivizmus

A szociológiai, szociálpszichológiai és pedagógiai alapú ismeretelméletek a megismerés és tudás egyéni és társadalmi jellegének elemzésével, a tudás keletkezésének, tárolásának, kontextualizáltsági és hálózati szervezettségi fokának, elsajátítási útjainak és technikáinak meghatározásával foglalkoznak. Végül is – más-más fogalmi keretben ugyan – de arra az eredményre jutnak, hogy a tudás mindig valamilyen kommunikációs hálózatban, az egyéni és a közösség tudások egymásra hatásából alakul ki. A hálózati tanulás elmélete abban nyújt újat, hogy feltételezi, hogy a tudástárolási és tudásmegosztó rendszerek...


Tóth-Mózer Szilvia-Lévai Dóra: Az online közösségi oldalon lévő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és fogadása a metafo...

Prensky (2001) óta tudjuk, hogy a digitális nemzedékek sajátosságaikat tekintve mi mindenben különböznek, és ennek megfelelően miképpen távolodnak egymástól. Különösen aggasztó a digitális bennszülött tanulók és digitális bevándorló tanárok között mélyülő szakadék, ami a mindennapi együttműködés rovására megy. Az egymástól való kölcsönös tanulás és pozitív kapcsolat előfeltétele azonban, hogy megtalálják a közös hangot. Gyerekek, fiatalok és kevésbé fiatalok életében válik egyre fontosabb kommunikációs színtérré korunk legnépszerűbb nemzetközi közösségi portálja, a Facebook. Lehet-e terepe az egymásra találásnak,...


Papp-Danka Adrienn: Az online tanulási környezet fogalmának értelmezési lehetőségei

Az információs- és kommunikációs technológiák oktatásban való elterjedésével, valamint a webkettes eszközök tanulás-tanítási folyamatban való megjelenésével számos új terminológia jelent meg a tanulással kapcsolatban, a tanulás mintegy „jelzőjeként”. Ha belelapozunk a relevánsnak mondható szakirodalomba, akkor azt tapasztaljuk, hogy a terminológiahasználat sokszor nem következetes. Jelen tanulmányunkban kísérletet teszünk arra, hogy egy gondolattérképet rajzolva felvázoljuk, melyek az online tanulási környezethez kapcsolódó legfontosabb fogalomkörök. Ezek között biztosan helyet kap többek között a webergonómia, a tanulásmódszertan, a...


Jókai Erika: Az akadálymentes e-tananyagkészítés szempontjai

Az e-learning fogalma és az elektronikus tananyagokról alkotott elképzelések folyamatosan változnak, átértékelődnek. Ennek főbb oka az alkalmazás során kialakult módszertani sokféleség és a felhasznált technológiák különbözősége. 2000 óta a vállalati képzések, a felnőttképzés és a felsőoktatás egyre gyakrabban alkalmaz távoktatási módszereket és eszközöket, rövidebb nevén e-learning technológiát. Tanulmányom az akadálymentes elektronikus oktatási tartalmak készítésének főbb szempontjaira irányítja a figyelmet. Bevezetés Az Európai Unió egyik célkitűzése, hogy a világ legversenyképesebb tudás alapú társadalmává váljon....


« Előző Következő »


RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET