Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu


Rab Árpád: A gamifikáció lehetőségei a nem üzleti célú felhasználások területén, különös tekintettel a közép-és felsőokt...

Bevezetés Gamifikáció (gamification), komoly játék (serious game), edutaintment (education és az entertaintment szavak összevonásából származó, szórakoztatva tanítás) – egymáshoz közel álló, egymásba átcsúszó fogalmak ezek, melyek frissességét mi sem jelzi jobban, mint hogy angol megnevezésük ugyanúgy használatos a magyar (szakmai) párbeszédben is, mint fordításaik. Mindhárom fogalom egy folyamatra vonatkozik: hogyan lehet a játék mechanizmusait hagyományosan nem játékos környezetben az eredeti folyamatok sikerének növelése érdekében. A fogalmi definíciók könnyen parttalanná válnak ilyen határterületeken, ahol túl sok szereplő, túl...


Námesztovszki Zsolt – Glušac Dragana – Branka Arsović: A tanulók motiváltsági szintje egy hagyományos és egy...

Bevezető Ismert tény, hogy az egyes tanulók érdeklődése más tantárgyakra-területre korlátozódik.  Egyes tanulók a természettudományokra, mások társadalomtudományokra, a művészetekre vagy a különböző sportok irányába mutatnak érdeklődést. Az érdeklődési kör nagymértékben összefügg a tanulók tehetségével, valamint a meglévő készségekkel és ezek fejleszthetőségével. A tudásanyagot közvetítő egyén (pedagógus) személyisége, kompetenciái és a pozitív visszacsatolások száma és ezek minősége is meghatározó lehet az érdeklődés kialakulásában, valamint a tanulók motiválásában. A motiváció szó latin eredetű, amely mozogni...


Papp-Danka Adrienn: Korszerű környezet, korszerű eszköztár. Oktatástechnika és média.

Korszerű környezet, korszerű eszköztár: oktatástechnika és média Az Oktatásinformatikai módszerek című kötet (Ollé és társai, 2013) hat fejezeten át tárgyalja az információs társadalom tanítási-tanulási folyamatának pedagógiai, módszertani jellemzőit. A kötet szerzői nem titkoltan arra törekedtek, hogy az IKT oktatásban való megjelenésének és felhasználásának ne a technológiai, hanem sokkal inkább a – néha méltatlanul elhanyagolt – pedagógiai oldalát világítsák meg. A Oktatásinformatikai módszerek című kötet képzeletbeli, hetedik fejezete lehetne ez az írás, amely olyan konkrét oktatástechnológiai megoldásokról szól, melyek a...


Buda András: Mire használhatók a szavazórendszerek?

Bevezetés Az új eszközök, technikai fejlesztések iskolai alkalmazása valamilyen változást mindig előidéz az oktatásban, megpezsdíti, olykor pedig teljesen át is alakítja a megszokott rutinokat. Általában három tényező indukálja az új taneszközök megjelenését. Egyrészt segítségükkel kívánják fokozni a pedagógusok oktató-nevelő tevékenységének a hatásait, olyan új elemekkel egészítve ki azokat, melyeket a pedagógusok nem vagy csak részben lennének képesek megvalósítani az adott eszköz nélkül. Másrészt a változó gazdasági, társadalmi normák, és az átalakuló értékrend miatt az újabb generációk másféle oktatást illetve...


Lázár Gábor: Neuronhálózatos Kínai Szótár – Nyugatról Keletről Nyugatra

1. Az asztaltól elindulva Két és fél évvel ezelőtt kínai szavakat tanultam az asztalnál. Úgy döntöttem, hogy leírom egy külön oszlopba azokat, amelyekben a “fa” alapelem szerepel. A kínai írásjelek ilyen alapelemekből, vagy más néven gyökökből épülnek fel. Úgy gondoltam, hogy jobban megértem a nyelv logikáját, a kultúrtörténetét, a kialakulását, ha együtt látom azokat, amelyek azonos alapelemeket tartalmaznak. Ezután leírtam egy másik oszlopba azokat, amelyekben a “nap” elem van benne. Megálltam, mert egy szó az előző listában is szerepelt. Egy olyan szó, amelyben a nap és a fa alapelem is benne van. Ekkor abbahagytam a...


T. Nagy László: A közösségi hálózatok szerepe a nyelvtanulásban

1.     A diavetítőtől a közösségi médiákig (Technológia történeti áttekintés) Ahogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyre nagyobb szerephez jutnak a hétköznapjainkban, értelemszerűen a számítógéppel támogatott tanulás lehetőségei (CALL, Computer Assisted Language Learning) [1] is egyre közelebb kerülnek hozzánk. A 70-80-as évek audió-vizuális oktatástechnikai eszközeit, nyelvi laborjait, fokozatosan kiszorították a számítógépes oktatóprogramok. A 90-es években minden a multimédiáról szólt, a számítógépeinken elérhetővé váltak a különböző képi, hang és videóanyagok. A kulcsszó az interaktivitáson...


Radócz Tünde: Karl M. Kapp – Tony O’Driscoll: Learning in 3D

Adding a New Dimension to Enterprise Learning and Collaboration  Avatarok röpködnek mindenfelé hol hangya méretűvé zsugorodva, hol egy óriás bőrébe bújva. Egy világméretű katasztrófa helyszínén rendőrök, mentősök és tűzoltók együtt gyakorlatozva mentik a túlélőket. Egy professzor egy beteg szív belsejében sétálgatva mutatja meg a rezidenseinek, milyen következményei lehetnek a diéta be nem tartásának. Minden eddigi tapasztalatunknak ellent mondanak a leírtak. Valamiféle sci-fi regény jut eszünkbe, miközben olvassuk ezeket a sorokat. Pedig ez a valóság. A nem is annyira távoli jövő… Karl M. Kapp oktatástechnológiai professzor a...


Czirfusz Dóra: Jason B. Ohler: Digitális közösség, digitális állampolgár

Jason B. Ohler (2010): Digital Community, Digital Citizen. Corwin, London, United Kingdom. A szerző 2010-ben megjelent könyve több, mint egy elmélkedés a címben olvasható fogalmakról. Az olvasó egy komplett segédkönyvet tart a kezében – vagy éppen lát a monitorján –, amely a digitális korhoz kapcsolódó jelenségek definiálásával, valamint a digitális állampolgárság és oktatás kapcsolatáról szóló elmélkedéssel vezeti be az olvasót – külön hangsúlyt fektetve az oktatásban dolgozókra – a többek számára még mindig idegennek és aggodalmat keltőnek bizonyuló online világba. Érdemes megemlíteni, hogy Jason B. Ohler számára az osztálytermi...


« Előző Következő »


RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET