Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
 Aktuális lap: Tanulmányok


Habók Lilla – Czirfusz Dóra: Információcsere a digitális korban – a kommunikáció modellje, eszközei és kommunikációs helyzetek a digitális térben

Egy digitális állampolgár számára az egyes kommunikációs csatornáknak és módszereknek az ismerete az egyik legfontosabb a digitális világban. Éppen úgy tudnia kell hogyan veheti fel a kapcsolatot barátaival, hogyan szerezhet új ismerősöket, mint hogy a hivatali ügyekben vagy a tanulmányokban milyen kommunikációs eszközöket vehet igénybe. Mindezt a digitális világban földrajzi helytől teljesen függetlenül lehet tenni szinkrón és aszinkrón formában. A nyelvi kifejezés módja és a...


Domonkos Katalin: Digitális felelősség és kötelezettség mint a digitális állampolgárság kompetenciaterülete

Az infokommunikációs technológia térhódításával és népszerűségével a szocializáció folyamata, a nevelés, és a felnevelkedés feltételei is megváltoztak. Az egyén már az internet segítségével jut információhoz, kommunikál, építi és ápolja társas kapcsolatait, vásárol, használja tanuláshoz, munkához és szórakozásra egyaránt; valamint a személyes kapcsolatok mellett a fizikai és társas világról is az online felületekről szereznek benyomásokat. A változás...


Lévai Dóra: A digitális állampolgárság és digitális műveltség kompetenciája a pedagógus tevékenységéhez kapcsolódóan

Az információs társadalomban folyamatosan változó pedagógusszerep és a tanári tevékenységhez kapcsolódó kompetenciák végiggondolásakor vélhetően sokan, sokféle készség-és képességlistát vesznek számba, azonban nem biztos, hogy 2013-ban – a tanulmány megírásának évében – minden olvasó felidézi a digitális műveltség fogalmát is a felsoroltak között. E tanulmány célja, hogy bevezesse a tanári kompetenciák körébe azt a szorosan kapcsolódó kompetenciarendszert,...


Takács Anita: A felnőtt, mint digitális állampolgár

A felnőtt, mint digitális állampolgár A digitális kompetenciák, az információs társadalom kérdéseivel foglalkozó irodalmak a digitális műveltség témakörét javarészt a felnövekvők nemzedékére, az általános- és a középiskola tanulóira vonatkoztatják. Számos véleményt, ajánlást vagy gyakorlati ötletet fogalmaznak meg a tanulók digitális műveltsége fejlesztésének érdekében (www.digitalispedagogus.hu, www.ikt.sulinet.hu, www.oktataskepzes.tka.hu). A cél, hogy a...


Dobó István – Lévai Dóra – Tóth Renáta – Papp-Danka Adrienn: Értékteremtés és produktivitás a digitális állampolgárság kompetenciarendszerében

A digitális eszközök és az online tevékenységek térhódítása együtt jár az elektronikus környezetben elérhető információk és megosztható tartalmak óriási mértékű növekedésével. Állampolgárként, pedagógusként, tanulóként egyaránt jelen vagyunk a digitális térben, ahol nem kerülhetjük meg az online tartalmak felhasználásához és létrehozásához kapcsolódó dilemmákat. A tanulmány az értékteremtés és produktivitás fogalma kapcsán három oldalról vizsgálja meg az...


Magyar Andrea: Többszakaszos adaptív tesztek felépítése, működése

Az utóbbi két évtizedben a számítógépek rohamos térhódításával a számítógépes tesztelés (l. Molnár, 2010; Csapó, Tóth, Molnár, Pap-Szigeti és R. Tóth, 2009; R. Tóth, Molnár, Latour és Csapó, 2011) legfejlettebb formájává az adaptív tesztelés (CAT – Computerized Adaptive Testing) vált (Amstrong, 2002; Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008). Adaptív tesztelés során a tesztkérdések a tanulók előző válaszai alapján kerülnek kiközvetítésre. Amennyiben jó választ adnak,...


Rab Árpád: A gamifikáció lehetőségei a nem üzleti célú felhasználások területén, különös tekintettel a közép-és felsőoktatásra

Bevezetés Gamifikáció (gamification), komoly játék (serious game), edutaintment (education és az entertaintment szavak összevonásából származó, szórakoztatva tanítás) – egymáshoz közel álló, egymásba átcsúszó fogalmak ezek, melyek frissességét mi sem jelzi jobban, mint hogy angol megnevezésük ugyanúgy használatos a magyar (szakmai) párbeszédben is, mint fordításaik. Mindhárom fogalom egy folyamatra vonatkozik: hogyan lehet a játék mechanizmusait hagyományosan nem játékos...


Námesztovszki Zsolt – Glušac Dragana – Branka Arsović: A tanulók motiváltsági szintje egy hagyományos és egy IKT eszközökkel gazdagított oktatási környezetben

Bevezető Ismert tény, hogy az egyes tanulók érdeklődése más tantárgyakra-területre korlátozódik.  Egyes tanulók a természettudományokra, mások társadalomtudományokra, a művészetekre vagy a különböző sportok irányába mutatnak érdeklődést. Az érdeklődési kör nagymértékben összefügg a tanulók tehetségével, valamint a meglévő készségekkel és ezek fejleszthetőségével. A tudásanyagot közvetítő egyén (pedagógus) személyisége, kompetenciái és a pozitív...


Ujhelyi Adrienn: Online csoportok kívülről és belülről. Az internetes közösségek szociálpszichológiai vizsgálata

„Az internet nem jó és nem rossz – csupán jellemző. Tükör. Úgy tűnik, ami ennek révén keletkezik, nem radikálisan új. A hálólét örökli a társadalmi lét megannyi nyűgét és nyavalyáját.” (Ropolyi, 2006)   Az internet életünk egyik meghatározó színterévé vált. A hatvanas évek néhány összekötött gépéből mára egy az egész világot összekapcsoló interaktív hálózati médium született, melynek vizsgálata több szempontból is kihívások elé állítja a...


Ollé János: A digitális állampolgárság értelmezése és fejlesztési lehetőségei

Az elmúlt években fokozatosan növekedett az internethez való hozzáférések száma, és ezzel együtt jelentős mértékben fejlődtek az online alkalmazások, illetve egyre inkább népszerűvé váltak az online közösségi portálok. Az internethasználók számára már alig vannak technikai vagy egyéb akadályai annak, hogy ha információt vagy saját maguk által készített tartalmakat szeretnék másokkal megosztani. Az internet produktivitása a népszerű közösségi portálok...


« Előző


RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET