Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
 Aktuális lap: Jó gyakorlatok


Papp-Danka Adrienn: Korszerű környezet, korszerű eszköztár. Oktatástechnika és média.

Korszerű környezet, korszerű eszköztár: oktatástechnika és média Az Oktatásinformatikai módszerek című kötet (Ollé és társai, 2013) hat fejezeten át tárgyalja az információs társadalom tanítási-tanulási folyamatának pedagógiai, módszertani jellemzőit. A kötet szerzői nem titkoltan arra törekedtek, hogy az IKT oktatásban való megjelenésének és felhasználásának ne a technológiai, hanem sokkal inkább a – néha méltatlanul elhanyagolt – pedagógiai oldalát világítsák...


Buda András: Mire használhatók a szavazórendszerek?

Bevezetés Az új eszközök, technikai fejlesztések iskolai alkalmazása valamilyen változást mindig előidéz az oktatásban, megpezsdíti, olykor pedig teljesen át is alakítja a megszokott rutinokat. Általában három tényező indukálja az új taneszközök megjelenését. Egyrészt segítségükkel kívánják fokozni a pedagógusok oktató-nevelő tevékenységének a hatásait, olyan új elemekkel egészítve ki azokat, melyeket a pedagógusok nem vagy csak részben lennének képesek megvalósítani...


Lázár Gábor: Neuronhálózatos Kínai Szótár – Nyugatról Keletről Nyugatra

1. Az asztaltól elindulva Két és fél évvel ezelőtt kínai szavakat tanultam az asztalnál. Úgy döntöttem, hogy leírom egy külön oszlopba azokat, amelyekben a “fa” alapelem szerepel. A kínai írásjelek ilyen alapelemekből, vagy más néven gyökökből épülnek fel. Úgy gondoltam, hogy jobban megértem a nyelv logikáját, a kultúrtörténetét, a kialakulását, ha együtt látom azokat, amelyek azonos alapelemeket tartalmaznak. Ezután leírtam egy másik oszlopba azokat, amelyekben...


T. Nagy László: A közösségi hálózatok szerepe a nyelvtanulásban

1.     A diavetítőtől a közösségi médiákig (Technológia történeti áttekintés) Ahogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyre nagyobb szerephez jutnak a hétköznapjainkban, értelemszerűen a számítógéppel támogatott tanulás lehetőségei (CALL, Computer Assisted Language Learning) [1] is egyre közelebb kerülnek hozzánk. A 70-80-as évek audió-vizuális oktatástechnikai eszközeit, nyelvi laborjait, fokozatosan kiszorították a számítógépes oktatóprogramok....


Kristóf Zsolt – Végh Ladislav – Bodnár Károly: Felsőoktatásban alkalmazott Sloodle eszközrendszer használati tapasztalatai – Egy saját eszköz bemutatása

E-learning. Egy olyan gyűjtőfogalom, amit sokan sokféleképpen definiálnak. Az egyik legáltalánosabb vélekedés szerint minden olyan tevékenység az e-learning témakörébe sorolható, ahol számítógépet, és/vagy számítógépes hálózatot, illetve információs és kommunikációs technológiát – értve itt a legkülönbözőbb eszközöket – alkalmazunk az oktatásban. Az e-learning keretrendszer egy elsősorban oktatási célú szoftver vagy szoftverrendszer. Szemügyre véve az egyes...


Szabó Mónika – Virányi Anita: Tanítás és tanulás virtuális környezetben – beszámoló egy virtuális csoportfoglalkozás kísérletéről

Jelen írásban a Second Life-ról mint oktatási környezetről és eszközről, az itt szerzett tapasztalatainkról szeretnénk esetleírás formájában (ön)reflektív beszámolót adni, egy próbaként meghirdetett hat hetes nyílt képzés tapasztalatait, tanulságait áttekintve. Elsőként röviden bemutatjuk a Second Life (SL) program adta virtuális teret, majd a képzés céljait, tartalmát vázoljuk fel, és ennek kontextusában részletesebben is bemutatjuk az egyik (tréning)foglalkozást, végül...


Habók Lilla: Second Life múzeumok és galériák

Egy múzeumi tárlat megtekintésére időt és pénzt kell szánnunk általános esetben. Befizethetünk még idegenvezetésre, vagy megvásárolhatjuk a kiállításvezető füzetet. Még több időt és még nagyobb összeget igényel, ha ezt a múzeumot egy másik országban, netán egy másik kontinensen szeretnénk megcsodálni. A Second Life (rövidítve: SL) nevű virtuális világ ezzel ellentétben lehetőséget nyújt például arra, hogy egy nap alatt egymás után több kontinens különböző...


Kovács Ilma: Esettanulmány a tanulás új módjáról 2011-ben

„II. éves andragógia szakos (levelező tagozatos) hallgatók csoportja “Információs társadalom és andragógia” címmel konnektivista oktatási módszerekre épülő kísérleti kurzust indít.” Ezt a szokatlan – tanulásra mozgósító – felhívást 2011. április végén pillantottam meg az interneten, egy csoportblogon. A jelzett egyetemi kurzus kezdetéhez viszonyítva – én magam mint olvasó – csak későn csatlakoztam, mindazonáltal kellő időben ahhoz, hogy kutatóként követhessem...RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET