Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
 Aktuális lap: 2012/1-2.szám


Rab Árpád: A gamifikáció lehetőségei a nem üzleti célú felhasználások területén, különös tekintettel a közép-és felsőoktatásra

Bevezetés Gamifikáció (gamification), komoly játék (serious game), edutaintment (education és az entertaintment szavak összevonásából származó, szórakoztatva tanítás) – egymáshoz közel álló, egymásba átcsúszó fogalmak ezek, melyek frissességét mi sem jelzi jobban, mint hogy angol megnevezésük ugyanúgy használatos a magyar (szakmai) párbeszédben is, mint fordításaik. Mindhárom fogalom egy folyamatra vonatkozik: hogyan lehet a játék mechanizmusait hagyományosan nem játékos...


Námesztovszki Zsolt – Glušac Dragana – Branka Arsović: A tanulók motiváltsági szintje egy hagyományos és egy IKT eszközökkel gazdagított oktatási környezetben

Bevezető Ismert tény, hogy az egyes tanulók érdeklődése más tantárgyakra-területre korlátozódik.  Egyes tanulók a természettudományokra, mások társadalomtudományokra, a művészetekre vagy a különböző sportok irányába mutatnak érdeklődést. Az érdeklődési kör nagymértékben összefügg a tanulók tehetségével, valamint a meglévő készségekkel és ezek fejleszthetőségével. A tudásanyagot közvetítő egyén (pedagógus) személyisége, kompetenciái és a pozitív...


Papp-Danka Adrienn: Korszerű környezet, korszerű eszköztár. Oktatástechnika és média.

Korszerű környezet, korszerű eszköztár: oktatástechnika és média Az Oktatásinformatikai módszerek című kötet (Ollé és társai, 2013) hat fejezeten át tárgyalja az információs társadalom tanítási-tanulási folyamatának pedagógiai, módszertani jellemzőit. A kötet szerzői nem titkoltan arra törekedtek, hogy az IKT oktatásban való megjelenésének és felhasználásának ne a technológiai, hanem sokkal inkább a – néha méltatlanul elhanyagolt – pedagógiai oldalát világítsák...


Buda András: Mire használhatók a szavazórendszerek?

Bevezetés Az új eszközök, technikai fejlesztések iskolai alkalmazása valamilyen változást mindig előidéz az oktatásban, megpezsdíti, olykor pedig teljesen át is alakítja a megszokott rutinokat. Általában három tényező indukálja az új taneszközök megjelenését. Egyrészt segítségükkel kívánják fokozni a pedagógusok oktató-nevelő tevékenységének a hatásait, olyan új elemekkel egészítve ki azokat, melyeket a pedagógusok nem vagy csak részben lennének képesek megvalósítani...


Lázár Gábor: Neuronhálózatos Kínai Szótár – Nyugatról Keletről Nyugatra

1. Az asztaltól elindulva Két és fél évvel ezelőtt kínai szavakat tanultam az asztalnál. Úgy döntöttem, hogy leírom egy külön oszlopba azokat, amelyekben a “fa” alapelem szerepel. A kínai írásjelek ilyen alapelemekből, vagy más néven gyökökből épülnek fel. Úgy gondoltam, hogy jobban megértem a nyelv logikáját, a kultúrtörténetét, a kialakulását, ha együtt látom azokat, amelyek azonos alapelemeket tartalmaznak. Ezután leírtam egy másik oszlopba azokat, amelyekben...


T. Nagy László: A közösségi hálózatok szerepe a nyelvtanulásban

1.     A diavetítőtől a közösségi médiákig (Technológia történeti áttekintés) Ahogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyre nagyobb szerephez jutnak a hétköznapjainkban, értelemszerűen a számítógéppel támogatott tanulás lehetőségei (CALL, Computer Assisted Language Learning) [1] is egyre közelebb kerülnek hozzánk. A 70-80-as évek audió-vizuális oktatástechnikai eszközeit, nyelvi laborjait, fokozatosan kiszorították a számítógépes oktatóprogramok....


Radócz Tünde: Karl M. Kapp – Tony O’Driscoll: Learning in 3D

Adding a New Dimension to Enterprise Learning and Collaboration  Avatarok röpködnek mindenfelé hol hangya méretűvé zsugorodva, hol egy óriás bőrébe bújva. Egy világméretű katasztrófa helyszínén rendőrök, mentősök és tűzoltók együtt gyakorlatozva mentik a túlélőket. Egy professzor egy beteg szív belsejében sétálgatva mutatja meg a rezidenseinek, milyen következményei lehetnek a diéta be nem tartásának. Minden eddigi tapasztalatunknak ellent mondanak a leírtak. Valamiféle...


Czirfusz Dóra: Jason B. Ohler: Digitális közösség, digitális állampolgár

Jason B. Ohler (2010): Digital Community, Digital Citizen. Corwin, London, United Kingdom. A szerző 2010-ben megjelent könyve több, mint egy elmélkedés a címben olvasható fogalmakról. Az olvasó egy komplett segédkönyvet tart a kezében – vagy éppen lát a monitorján –, amely a digitális korhoz kapcsolódó jelenségek definiálásával, valamint a digitális állampolgárság és oktatás kapcsolatáról szóló elmélkedéssel vezeti be az olvasót – külön hangsúlyt fektetve az oktatásban...


2012/1-2. English Summary

Zsolt Námesztovszki – Glušac Dragana – Branka Arsović: Pupils’ motivation level in a traditional and in an IT educational environment The main aim of this paper is to describe the created traditional and IT educational environments, as well as to publish the research results. Our survey assessed the differences in motivation levels in a traditional and in an IT educational environment. We used modern teaching tools in the educational environment enriched with IT, such as laptop, interactive...RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET