Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu


2012/1-2. English Summary

Zsolt Námesztovszki – Glušac Dragana – Branka Arsović: Pupils’ motivation level in a traditional and in an IT educational environment The main aim of this paper is to describe the created traditional and IT educational environments, as well as to publish the research results. Our survey assessed the differences in motivation levels in a traditional and in an IT educational environment. We used modern teaching tools in the educational environment enriched with IT, such as laptop, interactive whiteboard, projector, interactive and multimedia software support. In the traditional educational environment, we implemented printed materials and traditional teaching tools. The...


Ujhelyi Adrienn: Online csoportok kívülről és belülről. Az internetes közösségek szociálpszichológiai vizsgálata...

„Az internet nem jó és nem rossz – csupán jellemző. Tükör. Úgy tűnik, ami ennek révén keletkezik, nem radikálisan új. A hálólét örökli a társadalmi lét megannyi nyűgét és nyavalyáját.” (Ropolyi, 2006)   Az internet életünk egyik meghatározó színterévé vált. A hatvanas évek néhány összekötött gépéből mára egy az egész világot összekapcsoló interaktív hálózati médium született, melynek vizsgálata több szempontból is kihívások elé állítja a szakembereket: az egyik alapvető nehézség az internet rendkívül összetett természete. Felfogható és vizsgálható technikai eszközként (mint számítógépek rendszere), mint a...


Ollé János: A digitális állampolgárság értelmezése és fejlesztési lehetőségei

Az elmúlt években fokozatosan növekedett az internethez való hozzáférések száma, és ezzel együtt jelentős mértékben fejlődtek az online alkalmazások, illetve egyre inkább népszerűvé váltak az online közösségi portálok. Az internethasználók számára már alig vannak technikai vagy egyéb akadályai annak, hogy ha információt vagy saját maguk által készített tartalmakat szeretnék másokkal megosztani. Az internet produktivitása a népszerű közösségi portálok térhódításával ugrásszerűen megnövekedett, ami nem feltétlenül jár együtt a minőség fokozódásával, ellenben a tömeges használat vélt és valós veszélyeket is eredményezett. Az...


M. Nádasi Mária: A tankönyvek szerepe a tanítás-tanulás folyamatában

Amikor a kuratórium javaslata alapján elvállaltam, hogy beszélek az emlékülésen[1] a tankönyv szerepéről a tanítás-tanulás folyamatában, abból merítettem a bátorságot, hogy ez a didaktika oktatásában tanévről-tanévre rendszeresen visszatérő téma volt. Az órákon beszéltünk arról, hogy a tankönyv a kora középkor óta használt taneszköz, amely a 15. század óta nyomtatott formában van jelen az iskolai gyakorlatban, s hogy a tankönyv az oktatáspolitika fontos dokumentuma. Gondolkoztunk arról, a gyakorlatban milyen következményei lehetnek annak, hogy a tankönyv mind a tanítást, mind a tanulást befolyásolhatja. Felfigyeltünk arra, mennyi...


Turcsányi-Szabó Márta: Fenntartható innováció a tanárképzésben – az elmélettől a gyakorlatig

Ez a cikk egy tanulási keretrendszert mutat be a tanárképzésben, amely a Web 2.0 technológia előnyeit használja fel, Bloom kiterjesztett digitális taxomómiája alapján, a tanárok technológiai pedagógiai és tartalmi tudásának fejlesztésén keresztül. Esettanulmányként bemutatja, hogy az ELTE hogyan próbálja a digitális írástudás és a modern oktatási/tanulási technológiákban meglévő kompetenciák fenntartható innovációját fejleszteni, közvetlenül a tanári karban, illetve a leendő tanárok/tanárjelöltek esetében és ugyanakkor a gyakorló tanároknál is azért, hogy az innováció a közoktatásban is megjelenhessen. A komplex célok a...


Herczog Csilla – Racsko Réka: Hol tart a hazai médiaoktatás? A tizenévesek médiaműveltségének empirikus vizsgálat...

A társadalomtudósokat és a közvéleményt a televízió elterjedése óta erőteljesen foglalkoztatja a médiumok befolyásoló ereje, és azok társadalmi hatásai. A tömegkommunikációs eszközökkel kapcsolatos tevékenységek, a hozzájuk kapcsolódó képességek, készségek és ismeretek kortárs kultúránk részét képezik. A közoktatás – mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban – gyorsan reagált arra a társadalmi igényre, mely szerint a hatékony írástudás magába foglalja azokat az információs műveltséggel kapcsolatba hozható kompetenciákat, amelyek szükségesek az információs társadalomban való érvényesüléshez. A társadalmi elvárás...


Horváth Cz. János: A µ-tartalmak – avagy egy lépéssel előrébb a 2.0-ás úton

Bevezetés A BME Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) által gondozott „Digitális pedagógia” tantárgy keretében történt a mikrotartalom-alapú feladatok hallgatói kidolgozása. Maga a tantárgy szerkezetét tekintve kettős. Egyrészt bevezeti a mérnök-hallgatókat a klasszikus pedagógia alapjaiba – természetesen inkább arra törekedve, hogy a kellően fogékony és érdeklődő hallgatóknak biztos kiinduló pontokat adhassunk egy későbbi, saját érdeklődésből induló további témafeltáráshoz. Másrészt a pedagógia a digitális világban való megjelenésének különböző formáit is megmutatjuk a tanulóinknak – egyben igyekszünk rávenni őket arra, hogy...


Kristóf Zsolt – Végh Ladislav – Bodnár Károly: Felsőoktatásban alkalmazott Sloodle eszközrendszer használati...

E-learning. Egy olyan gyűjtőfogalom, amit sokan sokféleképpen definiálnak. Az egyik legáltalánosabb vélekedés szerint minden olyan tevékenység az e-learning témakörébe sorolható, ahol számítógépet, és/vagy számítógépes hálózatot, illetve információs és kommunikációs technológiát – értve itt a legkülönbözőbb eszközöket – alkalmazunk az oktatásban. Az e-learning keretrendszer egy elsősorban oktatási célú szoftver vagy szoftverrendszer. Szemügyre véve az egyes megoldások összetettségét, a szolgáltatások sokoldalúságát tekintve a skála elég széles. Akármennyire is tekinthető szélesnek a fenti skála, mégis kimondható, hogy az...


« Előző Következő »


RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET