Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
 Aktuális lap: 2013/1-2.szám


Habók Lilla – Czirfusz Dóra: Információcsere a digitális korban – a kommunikáció modellje, eszközei és kommunikációs helyzetek a digitális térben

Egy digitális állampolgár számára az egyes kommunikációs csatornáknak és módszereknek az ismerete az egyik legfontosabb a digitális világban. Éppen úgy tudnia kell hogyan veheti fel a kapcsolatot barátaival, hogyan szerezhet új ismerősöket, mint hogy a hivatali ügyekben vagy a tanulmányokban milyen kommunikációs eszközöket vehet igénybe. Mindezt a digitális világban földrajzi helytől teljesen függetlenül lehet tenni szinkrón és aszinkrón formában. A nyelvi kifejezés módja és a...


Domonkos Katalin: Digitális felelősség és kötelezettség mint a digitális állampolgárság kompetenciaterülete

Az infokommunikációs technológia térhódításával és népszerűségével a szocializáció folyamata, a nevelés, és a felnevelkedés feltételei is megváltoztak. Az egyén már az internet segítségével jut információhoz, kommunikál, építi és ápolja társas kapcsolatait, vásárol, használja tanuláshoz, munkához és szórakozásra egyaránt; valamint a személyes kapcsolatok mellett a fizikai és társas világról is az online felületekről szereznek benyomásokat. A változás...


Lévai Dóra: A digitális állampolgárság és digitális műveltség kompetenciája a pedagógus tevékenységéhez kapcsolódóan

Az információs társadalomban folyamatosan változó pedagógusszerep és a tanári tevékenységhez kapcsolódó kompetenciák végiggondolásakor vélhetően sokan, sokféle készség-és képességlistát vesznek számba, azonban nem biztos, hogy 2013-ban – a tanulmány megírásának évében – minden olvasó felidézi a digitális műveltség fogalmát is a felsoroltak között. E tanulmány célja, hogy bevezesse a tanári kompetenciák körébe azt a szorosan kapcsolódó kompetenciarendszert,...


Takács Anita: A felnőtt, mint digitális állampolgár

A felnőtt, mint digitális állampolgár A digitális kompetenciák, az információs társadalom kérdéseivel foglalkozó irodalmak a digitális műveltség témakörét javarészt a felnövekvők nemzedékére, az általános- és a középiskola tanulóira vonatkoztatják. Számos véleményt, ajánlást vagy gyakorlati ötletet fogalmaznak meg a tanulók digitális műveltsége fejlesztésének érdekében (www.digitalispedagogus.hu, www.ikt.sulinet.hu, www.oktataskepzes.tka.hu). A cél, hogy a...


Dobó István – Lévai Dóra – Tóth Renáta – Papp-Danka Adrienn: Értékteremtés és produktivitás a digitális állampolgárság kompetenciarendszerében

A digitális eszközök és az online tevékenységek térhódítása együtt jár az elektronikus környezetben elérhető információk és megosztható tartalmak óriási mértékű növekedésével. Állampolgárként, pedagógusként, tanulóként egyaránt jelen vagyunk a digitális térben, ahol nem kerülhetjük meg az online tartalmak felhasználásához és létrehozásához kapcsolódó dilemmákat. A tanulmány az értékteremtés és produktivitás fogalma kapcsán három oldalról vizsgálja meg az...


Magyar Andrea: Többszakaszos adaptív tesztek felépítése, működése

Az utóbbi két évtizedben a számítógépek rohamos térhódításával a számítógépes tesztelés (l. Molnár, 2010; Csapó, Tóth, Molnár, Pap-Szigeti és R. Tóth, 2009; R. Tóth, Molnár, Latour és Csapó, 2011) legfejlettebb formájává az adaptív tesztelés (CAT – Computerized Adaptive Testing) vált (Amstrong, 2002; Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008). Adaptív tesztelés során a tesztkérdések a tanulók előző válaszai alapján kerülnek kiközvetítésre. Amennyiben jó választ adnak,...


Lencse Máté: Oktatásinformatika

Námesztovszki Zsolt szakmai életrajzát, publikációs jegyzékét böngészve jól látható, hogy a téma iránti elköteleződés nem tegnap alakult ki benne, hiszen már a diplomadolgozatának is a számítógépekkel támogatott oktatás volt a témája. Az előszóban nagyon pontosan definiálja könyvét, így meg is jelöli annak funkcióját: az első magyar nyelven íródott oktatásinformatika tankönyv Szerbiában. Ez a meghatározás azért különösen szimpatikus, mert érződik belőle annak...


2013/1-2. English Summary

István Dobó – Dóra Lévai – Renáta Tóth – Adrienn Papp-Danka: Értékteremtés és produktivitás a digitális állampolgárság kompetenciarendszerében ICT with online activities provide unlimited opportunities for users. The continuous growth of information and sharable content is inherent in the productive use of the Internet. However, it raises the question of the digital citizenship’s attitude towards sharing content. This question is particularly relevant for today’s education, because we...RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET