Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
 Aktuális lap: 2011/3-4.szám


Ujhelyi Adrienn: Online csoportok kívülről és belülről. Az internetes közösségek szociálpszichológiai vizsgálata

„Az internet nem jó és nem rossz – csupán jellemző. Tükör. Úgy tűnik, ami ennek révén keletkezik, nem radikálisan új. A hálólét örökli a társadalmi lét megannyi nyűgét és nyavalyáját.” (Ropolyi, 2006)   Az internet életünk egyik meghatározó színterévé vált. A hatvanas évek néhány összekötött gépéből mára egy az egész világot összekapcsoló interaktív hálózati médium született, melynek vizsgálata több szempontból is kihívások elé állítja a...


Ollé János: A digitális állampolgárság értelmezése és fejlesztési lehetőségei

Az elmúlt években fokozatosan növekedett az internethez való hozzáférések száma, és ezzel együtt jelentős mértékben fejlődtek az online alkalmazások, illetve egyre inkább népszerűvé váltak az online közösségi portálok. Az internethasználók számára már alig vannak technikai vagy egyéb akadályai annak, hogy ha információt vagy saját maguk által készített tartalmakat szeretnék másokkal megosztani. Az internet produktivitása a népszerű közösségi portálok...


M. Nádasi Mária: A tankönyvek szerepe a tanítás-tanulás folyamatában

Amikor a kuratórium javaslata alapján elvállaltam, hogy beszélek az emlékülésen[1] a tankönyv szerepéről a tanítás-tanulás folyamatában, abból merítettem a bátorságot, hogy ez a didaktika oktatásában tanévről-tanévre rendszeresen visszatérő téma volt. Az órákon beszéltünk arról, hogy a tankönyv a kora középkor óta használt taneszköz, amely a 15. század óta nyomtatott formában van jelen az iskolai gyakorlatban, s hogy a tankönyv az oktatáspolitika fontos dokumentuma....


Turcsányi-Szabó Márta: Fenntartható innováció a tanárképzésben – az elmélettől a gyakorlatig

Ez a cikk egy tanulási keretrendszert mutat be a tanárképzésben, amely a Web 2.0 technológia előnyeit használja fel, Bloom kiterjesztett digitális taxomómiája alapján, a tanárok technológiai pedagógiai és tartalmi tudásának fejlesztésén keresztül. Esettanulmányként bemutatja, hogy az ELTE hogyan próbálja a digitális írástudás és a modern oktatási/tanulási technológiákban meglévő kompetenciák fenntartható innovációját fejleszteni, közvetlenül a tanári karban, illetve a...


Herczog Csilla – Racsko Réka: Hol tart a hazai médiaoktatás? A tizenévesek médiaműveltségének empirikus vizsgálata a tudatos médiahasználat és kritikus médiafogyasztás vonatkozásában

A társadalomtudósokat és a közvéleményt a televízió elterjedése óta erőteljesen foglalkoztatja a médiumok befolyásoló ereje, és azok társadalmi hatásai. A tömegkommunikációs eszközökkel kapcsolatos tevékenységek, a hozzájuk kapcsolódó képességek, készségek és ismeretek kortárs kultúránk részét képezik. A közoktatás – mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban – gyorsan reagált arra a társadalmi igényre, mely szerint a hatékony írástudás magába foglalja azokat az...


Horváth Cz. János: A µ-tartalmak – avagy egy lépéssel előrébb a 2.0-ás úton

Bevezetés A BME Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) által gondozott „Digitális pedagógia” tantárgy keretében történt a mikrotartalom-alapú feladatok hallgatói kidolgozása. Maga a tantárgy szerkezetét tekintve kettős. Egyrészt bevezeti a mérnök-hallgatókat a klasszikus pedagógia alapjaiba – természetesen inkább arra törekedve, hogy a kellően fogékony és érdeklődő hallgatóknak biztos kiinduló pontokat adhassunk egy későbbi, saját érdeklődésből induló további...


Kristóf Zsolt – Végh Ladislav – Bodnár Károly: Felsőoktatásban alkalmazott Sloodle eszközrendszer használati tapasztalatai – Egy saját eszköz bemutatása

E-learning. Egy olyan gyűjtőfogalom, amit sokan sokféleképpen definiálnak. Az egyik legáltalánosabb vélekedés szerint minden olyan tevékenység az e-learning témakörébe sorolható, ahol számítógépet, és/vagy számítógépes hálózatot, illetve információs és kommunikációs technológiát – értve itt a legkülönbözőbb eszközöket – alkalmazunk az oktatásban. Az e-learning keretrendszer egy elsősorban oktatási célú szoftver vagy szoftverrendszer. Szemügyre véve az egyes...


Szabó Mónika – Virányi Anita: Tanítás és tanulás virtuális környezetben – beszámoló egy virtuális csoportfoglalkozás kísérletéről

Jelen írásban a Second Life-ról mint oktatási környezetről és eszközről, az itt szerzett tapasztalatainkról szeretnénk esetleírás formájában (ön)reflektív beszámolót adni, egy próbaként meghirdetett hat hetes nyílt képzés tapasztalatait, tanulságait áttekintve. Elsőként röviden bemutatjuk a Second Life (SL) program adta virtuális teret, majd a képzés céljait, tartalmát vázoljuk fel, és ennek kontextusában részletesebben is bemutatjuk az egyik (tréning)foglalkozást, végül...


Habók Lilla: Second Life múzeumok és galériák

Egy múzeumi tárlat megtekintésére időt és pénzt kell szánnunk általános esetben. Befizethetünk még idegenvezetésre, vagy megvásárolhatjuk a kiállításvezető füzetet. Még több időt és még nagyobb összeget igényel, ha ezt a múzeumot egy másik országban, netán egy másik kontinensen szeretnénk megcsodálni. A Second Life (rövidítve: SL) nevű virtuális világ ezzel ellentétben lehetőséget nyújt például arra, hogy egy nap alatt egymás után több kontinens különböző...


2011/3-4. English Summary

Adrienn Ujhelyi: Online groups inside and out. Online communities’ social psychological observation This paper is about the most important results of the author’s doctoral dissertation, based on several empiric research results. It discusses online groups in view of social psychological approach looking for similarities and differencies between online and offline groups. The study aims to explore the entitativity of different types of online groups (e.g. Facebookers, Youtube users, role players). Janos...RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET