Oktatás-Informatika Szerkesztőség
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 405. szoba
Telefon: 461- 4500/3804, fax: 461-4528
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu


Habók Lilla – Czirfusz Dóra: Információcsere a digitális korban – a kommunikáció modellje, eszközei és kommu...

Egy digitális állampolgár számára az egyes kommunikációs csatornáknak és módszereknek az ismerete az egyik legfontosabb a digitális világban. Éppen úgy tudnia kell hogyan veheti fel a kapcsolatot barátaival, hogyan szerezhet új ismerősöket, mint hogy a hivatali ügyekben vagy a tanulmányokban milyen kommunikációs eszközöket vehet igénybe. Mindezt a digitális világban földrajzi helytől teljesen függetlenül lehet tenni szinkrón és aszinkrón formában. A nyelvi kifejezés módja és a csatornák elérhetőségei azonban folyamatosan változnak, ami a digitális állampolgároktól alkalmazkodást, illetve állandó tanulást igényel.  Az emberi kommunikáció...


Domonkos Katalin: Digitális felelősség és kötelezettség mint a digitális állampolgárság kompetenciaterülete

Az infokommunikációs technológia térhódításával és népszerűségével a szocializáció folyamata, a nevelés, és a felnevelkedés feltételei is megváltoztak. Az egyén már az internet segítségével jut információhoz, kommunikál, építi és ápolja társas kapcsolatait, vásárol, használja tanuláshoz, munkához és szórakozásra egyaránt; valamint a személyes kapcsolatok mellett a fizikai és társas világról is az online felületekről szereznek benyomásokat. A változás következménye, hogy a felhasználók korábban még nem tapasztalt problémákkal, helyzetekkel szembesültek, melyekre nincs rögzült, hagyományos válasz, de a szocializáció során,...


Lévai Dóra: A digitális állampolgárság és digitális műveltség kompetenciája a pedagógus tevékenységéhez kapcsolódóan...

Az információs társadalomban folyamatosan változó pedagógusszerep és a tanári tevékenységhez kapcsolódó kompetenciák végiggondolásakor vélhetően sokan, sokféle készség-és képességlistát vesznek számba, azonban nem biztos, hogy 2013-ban – a tanulmány megírásának évében – minden olvasó felidézi a digitális műveltség fogalmát is a felsoroltak között. E tanulmány célja, hogy bevezesse a tanári kompetenciák körébe azt a szorosan kapcsolódó kompetenciarendszert, amely kirajzolja a XXI. századi pedagógus lehetőségeit, tevékenységeit, feladatait és kötelességeit. Az információs társadalomban, a digitális eszközök gyors...


Takács Anita: A felnőtt, mint digitális állampolgár

A felnőtt, mint digitális állampolgár A digitális kompetenciák, az információs társadalom kérdéseivel foglalkozó irodalmak a digitális műveltség témakörét javarészt a felnövekvők nemzedékére, az általános- és a középiskola tanulóira vonatkoztatják. Számos véleményt, ajánlást vagy gyakorlati ötletet fogalmaznak meg a tanulók digitális műveltsége fejlesztésének érdekében (www.digitalispedagogus.hu, www.ikt.sulinet.hu, www.oktataskepzes.tka.hu). A cél, hogy a közoktatásból kikerülő fiatalok már rendelkezzenek mindazzal a kompetenciával, amellyel felvértezve helytállhatnak az információs társadalomban. A társadalom részesei azonban azok...


Dobó István – Lévai Dóra – Tóth Renáta – Papp-Danka Adrienn: Értékteremtés és produktivitás a digitális állampolgárság k...

A digitális eszközök és az online tevékenységek térhódítása együtt jár az elektronikus környezetben elérhető információk és megosztható tartalmak óriási mértékű növekedésével. Állampolgárként, pedagógusként, tanulóként egyaránt jelen vagyunk a digitális térben, ahol nem kerülhetjük meg az online tartalmak felhasználásához és létrehozásához kapcsolódó dilemmákat. A tanulmány az értékteremtés és produktivitás fogalma kapcsán három oldalról vizsgálja meg az információs társadalomban egyre nagyobb szerepet kapó digitális állampolgárság kérdését. Az első fejezet a produktív tevékenységet végző digitális állampolgár...


Magyar Andrea: Többszakaszos adaptív tesztek felépítése, működése

Az utóbbi két évtizedben a számítógépek rohamos térhódításával a számítógépes tesztelés (l. Molnár, 2010; Csapó, Tóth, Molnár, Pap-Szigeti és R. Tóth, 2009; R. Tóth, Molnár, Latour és Csapó, 2011) legfejlettebb formájává az adaptív tesztelés (CAT – Computerized Adaptive Testing) vált (Amstrong, 2002; Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008). Adaptív tesztelés során a tesztkérdések a tanulók előző válaszai alapján kerülnek kiközvetítésre. Amennyiben jó választ adnak, nehezebb item következik, amennyiben nem, akkor könnyebb. Ezáltal a tesztelés a tanulók képességszintjéhez igazodik (Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008; Keng, 2008). A fix...


Lencse Máté: Oktatásinformatika

Námesztovszki Zsolt szakmai életrajzát, publikációs jegyzékét böngészve jól látható, hogy a téma iránti elköteleződés nem tegnap alakult ki benne, hiszen már a diplomadolgozatának is a számítógépekkel támogatott oktatás volt a témája. Az előszóban nagyon pontosan definiálja könyvét, így meg is jelöli annak funkcióját: az első magyar nyelven íródott oktatásinformatika tankönyv Szerbiában. Ez a meghatározás azért különösen szimpatikus, mert érződik belőle annak igénye, hogy valóban testre szabottan, egy jól körülhatárolt felhasználói körhöz szóljon. És ez egy tankönyv esetében nagyon fontos, hiszen az a célja, hogy támogassa...


2013/1-2. English Summary

István Dobó – Dóra Lévai – Renáta Tóth – Adrienn Papp-Danka: Értékteremtés és produktivitás a digitális állampolgárság kompetenciarendszerében ICT with online activities provide unlimited opportunities for users. The continuous growth of information and sharable content is inherent in the productive use of the Internet. However, it raises the question of the digital citizenship’s attitude towards sharing content. This question is particularly relevant for today’s education, because we need to have an answer for the teachers and the students about productive activities in online environment. This paper tries to define productivity and value creation from the view of...


« Előző


RSS FeedRss feed
© Oktatás-Informatika Folyóirat Szerkesztősége 2011.
szerkesztoseg@oktatas-informatika.hu
By mOp@NET